U.S. Mill Consumption Report

Print Version

U.S. Mill Consumption Report

Annualized Thousand 480-pound bales

  

Jun-10

Jul-10

Aug-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dec-10

Jan-11

Total, All Fibers 19,399 19,183 19,282 19,078 19,082 18,613 17,342 18,988
Cotton 3,474 3,533 3,594 3,593 3,701 3,695 3,769 3,883

Wool

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Man-Made 15,925 15,650 15,688 15,485 15,381 14,918 13,573 15,105
% Cotton, All Fibers 17.9% 18.4% 18.6% 18.8% 19.4% 19.9% 21.7% 20.4%
                 

  

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

2011

2010

Total, All Fibers 18,449 19,482 19,514 18,533 17,684 17,549 18,600 18,715
Cotton 3,756 3,657 3,561 3,533 3,524 3,389 3,615 3,547
Wool

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Man-Made 14,693 15,825 15,953 15,000 14,160 14,160 14,985 15,168
% Cotton, All Fibers 20.4% 18.8% 18.2% 19.1% 19.9% 19.3% 19.4% 19.0%
Unadjusted Data Sources: Natural Fibers, U.S. Dept. of Commerce.
n/a - As of July 2005, the U.S. Dept. of Commerce no longer reports Consumption on the Woolen System.